Mỹ Phẩm

Sự lựa chọn của khách hàng trong ngành hương mỹ phẩm ngày càng khó tính và nghiêm khắc trong các tiêu chuẩn về mùi và chất lượng hương. Thông qua các kết quả nghiên cứu cảm quan, A.F.F luôn lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất để đáp ứng những yêu cầu khắc khe của khách hàng.

 

Các ngành ứng dụng


    • Dầu gội đầu                               • Sữa tắm

    • Dưỡng thể                                 • Kem - phấn