Tinh Dầu

Vi Tinh dầu là sản phẩm có được trong quá trình chưng cất và trích ly rất công phu từ hoa,lá, thân, củ, rể. Để lấy được mùi vị nguyên vẹn của tinh dầu phải áp dụng một trong 2 quy trình: lôi cuốn hơi nước và tẩm trích. Hiểu rõ kỹ thật và áp dụng các công nghệ hiện đại để trích ly tinh dầu, chúng tôi đã cho ra những sản phẩm rất ấn tượng, đem đến khách hàng những cung bật cảm xúc riêng cho mỗi lần cảm nhận.

Ngành ứng dụng

• Thực phẩm

• Mỹ phẩm

• Y tế